Czy szkolenia RODO są obowiązkowe?

Szkolenia RODO przez wielu pracodawców traktowane są po macoszemu, jako te nieobowiązkowe. Konsekwencje takiego traktowania tej sprawy, mogą wiązać się z szeregiem nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego ważne jest by cyklicznie je przeprowadzać, szkolić w ich zakresie nowe kadry pracownicze, które dopiero zatrudniamy.

HONEST-IUS - szkolenia RODO Bydgoszcz

Dlaczego należy odbywać szkolenia z RODO?

Teoretycznie przeprowadzanie szkoleń z RODO nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku kiedy pracownik nie będzie doinformowany, nie będzie miał świadomości, że należy się zachować w konkretny sposób w danej sytuacji, jeśli nie podejmie działań a naruszone zostanie Rozporządzenie o ochronie danych, grożą poważne konsekwencje prawne. Wiedza jest potrzebna by spełniać obowiązek zawarty w treści rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Omawiane szkolenia RODO HONEST-IUS nie są fanaberią, tylko jedną z kluczowych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, a Kancelaria HONEST-IUS specjalizuje się w tego rodzaju usługach. Na każdym szkoleniu, jego uczestnicy otrzymują materiały dedykowane ich profesji oraz jasną informację, jak przeprowadzić sprawnie proces wdrożenia ochrony danych w swojej firmie. Warto pamiętać, że nieuświadomiony pracownik szkodzi zarówno sobie, jak też całej organizacji, sprowadzając na nią poważne konsekwencje.

Czy szkolenia RODO są obowiązkowe?

W treści Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nie figuruje zapis o obligatoryjności szkoleń, jednakże stanowią one element konieczny skutecznej ochrony danych. W przypadku, kiedy w przedsiębiorstwie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, wtedy jednym z jego obowiązków będzie przeszkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych. Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za decyzję o tym, czy, kiedy i w jakim zakresie będą przeprowadzone szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ADO może być najczęściej właściciel przedsiębiorstwa. Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadza szkolenia z RODO po konsultacji z administratorem. Gdy w przedsiębiorstwie nie ma Inspektora Ochrony Danych, wtedy szkolenia może przeprowadzić ADO, wyznaczony pracownik, bądź podmiot zewnętrzny wyspecjalizowany w RODO. Podmiot szkolący musi mieć każdorazowo wystarczające kompetencje, by takie szkolenia móc prowadzić.

RODO Ochrona Danych Osobowych - HONEST-IUS

Czy wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa muszą zostać przeszkoleni z RODO?

Szkolenia muszą odbyć wszyscy ci pracownicy, którzy mają w zakresie swych obowiązków pracowniczych styczność z RODO. Oczywiście pracownicy, którzy nie mają styczności z RODO nie muszą przechodzić szkoleń z RODO, uważane jest to za bezcelowe. Nie ma znaczenia jak często pracownik ma styczność z RODO, jeśli nawet ma ją sporadycznie kwalifikuje się do odbycia szkoleń. Szkolenia powinny mieć miejsce, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia nowego pracownika, który będzie w swej pracy miał styczność z RODO, gdy zaszły znaczące zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych, w chwili, gdy wykryto w firmie zaniedbania w zakresie RODO, by pewne rzeczy wyjaśnić, wykazać przyczyny tej sytuacji oraz zasygnalizować konsekwencje.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta szkolenia RODO, które świadczy Kancelaria HONEST-IUS Ewa Masierak, zapraszamy do odwiedzenia jej strony kontaktowej – https://honestius.pl/Kontakt, dzięki której będą mogli Państwo zdobyć więcej informacji na ten temat, bądź zgłosić chęć wzięcia udziału w procesie wdrożenia RODO do swojej firmy. Szkolenia odbywają się w pobliżu Państwa miejsca pracy, co pozwoli na wzięcie w nich udziału, bez konieczności dojazdu do dużych miast.

Możesz również polubić…