Jak wygląda kurs na operatorów HDS?

Operatorzy HDS są bardzo poszukiwani na ryku pracy, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Nie mogą być to osoby „z przypadku” – pracownik, który akurat nie ma innego zajęcia, czy nawet szef z powodu braku kadry. Operator HDS musi mieć specjalne uprawnienia.

Co to jest HDS?

Jest to hydrauliczny dźwig samochodowy, czyli przenośny żuraw, zamontowany na samochodzie ciężarowym. Służy do przenoszenia ciężkich ładunków, mogą to być elementy budowlane, złom, inne urządzenia, czy nawet kontenery transportowe. Siła żurawia bierze się z układu hydraulicznego, który daje większą moc, niż mogą uzyskać inne podnośniki. Rodzaje HDS i ich siłę udźwigu, należy dopasować do konkretnych zadań, w zależności jaki ładunek ma być podnoszony lub przenoszony. Zbyt ciężki element może spowodować awarię maszyny, a co za tym idzie, również podnoszonego elementu. Taka sytuacja, czyli potencjalny upadek ładunku, zagraża także pracownikom obecnym w pobliżu, jak i samemu operatorowi. Dlatego osoba, która obsługuje HDS musi posiadać specjalne uprawnienia na HDS dzięki przeszkoleniu i ukończeniu kursu zakończonego egzaminem.

Jak przebiega kurs na operatora HDS?

Na kurs na zwyżki lub HDS może zapisać się każdy, kto ukończył 18 rok życia, posiada ważne prawo jazdy kategorii C, oraz nie ma zdrowotnych przeciwwskazań by zostać operatorem HDS. Nauka obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Na kursie przekazywana jest wiedza od podstaw, czyli wyjaśnienie czym jest HDS i jaka jest jego budowa, po obsługę tego sprzętu, obowiązki operatora, czy zasady działania w miejscu pracy. Dużą uwagę poświęca się bezpieczeństwu (BHP), środkom ostrożności oraz wyjaśnieniom, co zrobić w sytuacjach niebezpiecznych. Praca operatora jest bardzo odpowiedzialna, dlatego kursant zyskuje również wiedzę o tym, kiedy może odmówić jej podjęcia (ze względu na problemy techniczne sprzętu i jego sprawność, która budzi wątpliwości). Część praktyczna, to nauka obsługi HDS, m.in. podnoszenie, opuszczanie i przenoszenie ładunków, oraz racjonalne korzystanie ze sprzętu. Taki kurs można odbyć w firmie Usługi BHP Mateusz Błazik mieszczącej się przy ul. Makowej 5 w Biłgoraju, szczegółowe informacje dostępne są na stronie bhpiww.pl lub pod numerem telefonu: 600 153 117.

Egzamin

Egzamin odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i podobnie jak kurs, składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Przy sprawdzaniu stopnia przyswojonej teorii, komisję szczególnie interesują zagadnienia BHP, znajomość zabezpieczeń hydraulicznych, mechanicznych i elektrycznych oraz sprawy związane z dozorem technicznym. Cześć praktyczna, to obsługa hydraulicznego dźwigu samochodowego, zgodnie z poleceniami komisji. Czyli wykonywanie konkretnych zadań (nie tylko związanych z przenoszeniem ładunków, ale też symulowanie szczególnych sytuacji). Na tej podstawie zostaną ocenione zdolności praktyczne.

Co po zdanym egzaminie? Wraz z zaświadczeniem o przyznanych uprawnieniach przez UDT, otwierają się nowe możliwości, jeżeli chodzi o pracę. HDS jest na wyposażeniu praktycznie każdej, większej firmy budowlanej, w składach przemysłowych, magazynach, portach. Operatorzy są w tych miejscach bardzo poszukiwani. Czas i środki zainwestowane w kurs na operatora HDS, na pewno zaprocentują w przyszłości.

 

 

Możesz również polubić…