Odzyskiwanie należności od dłużnika

Istnieje wiele sposobów na odzyskanie środków za niezrealizowaną transakcję. Jedne są bardziej, a drugie mniej skuteczne. Sądowa ścieżka odzyskiwania długów jest długotrwała i nie gwarantuje, że komornik skutecznie odzyska nasze pieniądze od dłużnika. Jednym z realnych rozwiązań jest giełda długów oraz windykacja online. Giełda długów jest zbiorem ogłoszeń dotyczących sprzedaży wierzytelności innym osobom lub instytucją.

Na giełdzie długów wyświetlane są dwie wartości

Kwota długu oraz kwota po jakiej chcielibyśmy sprzedaż dług. Potencjalna osoba lub przedsiębiorstwo, które chciałoby odkupić dług wysyła ofertę ze swoją kwotą i tak po pewnym czasie gdy obie strony dojdą do konsensusu cenowego dług zostaje sprzedany. Należy pamiętać, że wystawienie oferty na giełdzie długów nie spowoduje natychmiastowej jej realizacji oraz odzyskania części pieniędzy.

Windykacyjne odzyskiwanie długu

Drugim czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na odzyskanie długu jest windykacja online. Przykład firmy zamieszczonej w systemie windykacji online: https://vcat.pl/gielda-dlugow/oferty/647/szczegoly/bodziobruk-uslugi-remontowo-budowlane-bogdan-twardawa/ Polega ona na zleceniu firmie windykacyjnej odzyskania długu. Opłata za zlecenie w ogromnej większości pobierana jest dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika co sprawia, że jest to jedna z najatrakcyjniejszych form na skuteczne odzyskanie pieniędzy.