Jak wygląda praca montażysty pomp ciepła?

Wzrost zapotrzebowania na pompy ciepła sprawia, że coraz większa grupa osób myśli o przekwalifikowaniu się na ich montażystę. Jak jednak wygląda w praktyce praca na tym stanowisku? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Montażysta pompy ciepła

Czym zajmuje się montażysta pomp ciepła?

Praca instalatora pomp ciepła zaczyna się na długo przed przystąpieniem do montażu systemu – jej pierwszym etapem, zwłaszcza w niewielkiej firmie, jest ustalenie z klientem zakresu robót. Jak czytamy na stronie https://www.appenergy-kielce.pl/pompy-ciepla, należącej do renomowanego przedsiębiorstwa z tej branży, obsługującego m.in. Lublin i okolice, częścią prac przygotowawczych jest też często audyt terenu, na którym ma być przeprowadzony montaż. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy instalowana będzie wodna lub gruntowa pompa ciepła (dla prawidłowego działania wymagają one konkretnych warunków otoczenia, np. odpowiedniej powierzchni działki lub wysokiego i stabilnego poziomu wód gruntowych).

Jak wygląda praca przy montażu pompy ciepła?

W procesie instalacji pompy ciepła można wyróżnić kilka etapów. Są to:

  • Przygotowanie miejsca montażu urządzeń, stanowiących wewnętrzną i zewnętrzną cześć tego systemu. Procedura ta może wyglądać w różny sposób – wiele zależy na przykład od tego, jaka pompa ciepła ma zostać zainstalowana. Najczęściej na tym etapie robót wykonuje się prace ziemne i montuje część kolektorów.
  • Montaż najważniejszych urządzeń i połączenie ich w jeden system.
  • Podłączenie pompy ciepła do instalacji grzewczej oraz źródła zasilania.

Po wykonaniu wymienionych prac instalator często udziela również właścicielowi nieruchomości instruktażu, dotyczącego obsługi systemu.

Jak zostać montażystą pomp

Jak zostać montażystą pomp ciepła?

Montaż pomp ciepła to zajęcie bardzo odpowiedzialne – od właściwego wykonania prac instalacyjnych zależy prawidłowe funkcjonowanie całego systemu grzewczego budynku. Aby zostać specjalistą w tej dziedzinie, nie wystarczy więc pobieżna wiedza na temat zasad działania pomp – coraz większe znaczenie ma na rynku pracy instalatorów posiadanie udokumentowanych kwalifikacji. Ich zdobycie możliwe jest m.in. dzięki specjalistycznym kursom. W ich trakcie bardzo często omawiane są nie tylko zasady montażu pomp ciepła, lecz również ich serwisowania i napraw. Oczywiście szkolenia takie są płatne, jednak udział w nich można traktować jako element rozwoju kariery zawodowej.

Ile zarabia montażysta pomp ciepła?

Zarobki osób, montujących pompy ciepła, zależą od wielu czynników. Oprócz wspomnianych wyżej kwalifikacji zaliczyć można do nich:

  • lokalizację zakładu pracy,
  • doświadczenie montera,
  • formę zatrudnienia (może być to umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub samozatrudnienie).

Rozbieżności w zarobkach są w tej branży duże – wysokość wynagrodzenia może wynosić od 6 tysięcy złotych do nawet 11 tysięcy złotych (podane wielkości są kwotami brutto). Warto przy tym zauważyć, że w wielu wypadkach monter pomp ciepła może liczyć na dodatkowe gratyfikacje, związane na przykład z pracą poza miejscem zamieszkania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz