Taśmy przenośnikowe: Opis i zastosowanie

Transport surowców i półproduktów w obrębie zakładu produkcyjnego, niezależnie od branży, jest jednym z najważniejszych zagadnień logistycznych, zaraz obok problematyki składowania, który bezpośrednio wpływa na ciągłość łańcucha dostaw oraz terminowość realizacji zleceń i planów produkcyjnych. W sferze tej od wielu lat, obok wszelkiej maści wózków podnośnikowych i ciężarówek, istotną role odgrywają taśmy przenośnikowe różnych rodzajów, o których więcej w dalszej części artykułu.

Rubbelt - wulkanizacja taśm przenośnikowych

Rodzaje taśm przenośnikowych

Jak każdy rodzaj wyposażenia fabryk i zakładów produkcyjnych, także taśmy przenośnikowe dzielą się na typy dopasowane do przenoszenia różnego rodzaju materiałów, które, dzięki zastosowanym technologiom i materiałom, są odporne na negatywne oddziaływanie przenoszonych towarów, co znacząco wpływa na ogólną wytrzymałość całego systemu i zmniejsza ryzyko poważnych awarii. Aby zadbać o efektywną pracę taśm należy regularnie obserwować ich pracę, a w razie uszkodzeń zdecydować się na ich naprawę. Skuteczną metodą klejenia zniszczonych taśm jest wulkanizacja taśm przenośnikowych wykonywana przez firmę Rubbelt, która znajduje się przy ul. Gwizdaj, na al. Jana Pawła II 74 w Przeworsku (Tel: 576 176 691). Dzięki klejeniu taśm można odzyskać niemal ich pierwotną trwałość i przywrócić wydajność zakładów przemysłowych.

Spośród najbardziej popularnych rodzajów taśm przenośnikowych, używanych w każdej gałęzi przemysłu wymienia się:

  • taśmy olejo- i tłuszczoodporne – odporne na działanie wszelkich substancji tłustych i oleistych, stosowane są głównie w przemyśle drzewnym i rolniczym, czyli w środowiskach niezwykle agresywnych dla wszystkich wyrobów kompozytowych i gumowych.
  • taśmy trudnościeralne – wyposażone w wytrzymałą powłokę zewnętrzną taśmy, służące do przenoszenia obiektów o ostrych krawędziach i szorstkiej fakturze, takich jak węgiel, żwir czy kamień, wykorzystywane w hutach, kruszarkach itd.
  • taśmy odporne na wysokie temperatury – służące do transportu niezwykle gorących materiałów, takich jak świeżo uformowane elementy z gorącej surówki stalowej, inne elementy odlewane czy gorący popiół w elektrociepłowniach.
  • taśmy specjalne – wzmocnione stalowym kordem taśmy, służące do transportu piasku z wyrobisk, paliw kopalnych w elektrowniach i tym podobnych.
  • taśmy progowe – wyposażone w czerpaki lub innego typu wypusty, zatrzymujące przenoszony materiał w jednym miejscu, służące do transportu pod dużym kątem, najczęściej stosowane w sortowniach materiałów sypkich.

Każdy z wymienionych powyżej rodzajów taśm sprawdza się lepiej w zupełnie innych warunkach, stąd niezwykle ważny jest właściwy dobór rodzaju taśmy przenośnikowej do potrzeb zakładu. Więcej informacji na temat taśm przenośnikowych znajdziesz na stronie: https://www.rubbelt.pl/blog/tasmy-przenosnikowe-w-przemysle-podstawowe-informacje.html, gdzie dowiesz się jak powstają taśmy przenośnikowe oraz jakie są ich rodzaje.

Jak dobrać odpowiednią taśmę przenośnikową?

Podstawowym kryterium doboru taśmy przenośnikowej jest określenie branży, w której ramach działa lub będzie działać dany zakład, a która bezpośrednio koreluje z wymienionymi wyżej rodzajami taśm. Spore znaczenie ma także wzajemna lokalizacja urządzeń, które mają zostać połączone danym przenośnikiem – znaczący wpływ ma tu przede wszystkim różnica wysokości oraz odległość między urządzeniami, definiująca wymagany kąt, pod którym należy poprowadzić przenośnik. Mały kąt lub całkowicie płaski przebieg umożliwiają bowiem zastosowanie taśmy gładkiej, z kolei duże pochylenie wymagać będzie taśm progowych. Ponadto ogromne znaczenie w doborze taśmy ma jej właściwe dopasowanie do systemu napędowego i podtrzymującego, warunki jej pracy – w szczególności temperatura i wilgotność w najbliższym otoczeniu oraz planowane obciążenie. Uwzględnienie wszystkich tych czynników pozwoli uniknąć kosztownych i potencjalnie niebezpiecznych awarii systemu oraz zapewni płynność funkcjonowania zakładu przez bardzo długi czas.

 

 

 

Możesz również polubić…