Radca prawny a adwokat

radca prawny podpisuje dokument

Praca radcy prawnego wiąże się z dużą liczbą norm zawartych w specjalnej ustawie o radcach prawnych. Radca prawny, podobnie, zresztą jak inny prawnik udziela profesjonalnej pomocy prawnej. Różnicą pomiędzy adwokatem a radcą prawnym jest mimo to fakt, że ten drugi nie może występować w charakterze obrońcy w trakcie odbywającego się postępowania karnego, a ponadto we wszystkich postępowaniach dotyczących przestępstw skarbowych.

Jakie usługi oferuje radca prawny?

Ilość usług oferowanych przez radcę prawnego jest olbrzymia i świadczona jest na licznych płaszczyznach. Wybór wykonywanych poprzez niego prac obejmuje szereg kwestii. Porady prawne przedstawiane przez radcę prawnego mają w zamiarze ochronę spraw podmiotów na rzecz których są one podejmowane. Prócz udzielania sprawdzonych porad prawnych, radca prawny trudni się również sporządzaniem opinii prawnych, wykonywaniem projektów aktów prawnych, czy występowaniem przed sądami i urzędami w roli pełnomocnika.

Ustawa o radcach prawnych reguluje kwestię tajemnicy zawodowej

Radca prawny posiada obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Zostało to także zapisane w ustawie o radcach prawnych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz