O geodezji słów kilka

theodolite-614853-m

 

Geodezja i kartografia

Jak ciekawą jest nasza planeta, chyba każdy z nas wie doskonale. I wiemy też doskonale, że wiedza jaką posiadamy dzisiaj na jej temat jest w dużej mierze efektem wielu badań i pomiarów przeprowadzanych przez osoby do tego uprawnione i przygotowane.

Kluczowe miejsce zajmuje tutaj geodezja. Zgodnie z przyjęta definicją jest ona rozumiana jako nauka koncentrująca się wokół ustalania wielkości i kształtu ziemi, a także określająca położenie konkretnych punktów na jej powierzchni. Specjalistą, który dokonuje tych pomiarów jest geodeta. Jest on niewątpliwie nie tylko odpowiednio przygotowany, ale również upoważniony.

Czym zajmuje się on na co dzień?

Usługi geodezyjne obejmują szereg działań, które skupiają się wokół trzech głównych celów. Pierwszym celem jest zbieranie informacji na temat naszej planety a także jej środowiska naturalnego. Oczywiście informacje te mają służyć całej ludzkości, dlatego geodeci je przetwarzają i następnie upowszechniają. Drugim celem jest tak zwane przekształcanie struktur przestrzennych. Po co? Po to, aby zracjonalizować prowadzoną gospodarkę przestrzenną. Dominującym elementem ma stać się tutaj ład przestrzenny oraz ład ekologiczny. I wreszcie trzeci cel- zapewnienie, że eksploatacja budowli a także innych konstrukcji stanie się procesem bezpiecznym.

planning-for-construction-420973-m
Usługi świadczone przez fachowca jakim jest geodeta w ogromnym stopniu napiętnowane są odpowiedzialnością. Na podstawie dostarczanych danych podejmowane są bowiem decyzje wpływające na bezpieczeństwo wielu ludzi, niekiedy całego świata.

Możesz również polubić…