Czym się różni winda towarowa od windy osobowej?

Winda, zamiennie nazywana urządzeniem dźwigowym znana jest każdemu. Znacząca ilość osób sądzi, że jej zastosowanie jest całkowicie uniwersalne, czyli można w niej zarówno przewozić ciężkie przedmioty, jak i przemieszczać pasażerów na różne kondygnacje budynku, od podziemi, aż po dach. Takie założenie jest jednak błędne, gdyż osobowe i towarowe urządzenia dźwigowe różnią się na wielu płaszczyznach, nie tylko tych związanych z wyglądem zewnętrznym.

Konserwacja wind

Czym zatem różnią się między sobą te dwa rodzaje windy?

W zdecydowanej większości biurowców oraz budynków mieszkalnych znaleźć można urządzenia dźwigowe osobowe. Mają one wpływać na przyspieszenie przemieszania się, szczególnie gdy zabudowanie ma wiele pięter. Jednakże, osoby zajmujące się projektowaniem takich urządzeń biorą pod uwagę fakt, że mieszkańcy niejednokrotnie będą chcieli przewozić bardzo ciężkie meble czy AGD. Z tego powodu windy osobowe są przystosowane do takich celów.

Czy istnieje natomiast odwrotna możliwość, czyli przemieszczanie się osób w windach towarowych? Zdecydowanie nie. Kabiny w tym typie urządzeń dźwigowych nie są przystosowane do przebywania w nich, a dodatkowo nie posiadają panelu sterowania. Wszelkie czynności związane z obsługą windy towarowej odbywają się na zewnątrz jej drzwi wejściowych. Co poza tym odróżnia te typy wind od siebie? Na pewno warto wymienić tutaj sam wygląd kabin. Te pasażerskie zazwyczaj wyposaża się estetyczne lustra, zaś towarowe konstruuje się z materiałów przeznaczonych do przewożenia określonych surowców. Przykładowe realizacje wind towarowych znajdziesz na stronie: www.komodo-windy.pl/oferta/windy/windy-towarowe, gdzie swoje usługi reklamuje polecana firma Komodo. Ciekawostką może być fakt, że gdy docelowym ładunkiem ma być na przykład żywność, wnętrze kabiny windy pokrywa się stalą nierdzewną, którą łatwo utrzymać w należytej czystości. Oba typy urządzeń dźwigowych różnią się też konstrukcją. Typ służący do przewozu osób charakteryzuje się tym, że sama kabina przesuwa się wzdłuż specjalnych prowadnic, zaś do transportu ładunków kabina jest samonośna i opiera się na czterech słupach. Ostatnią różnicę znaleźć można w drzwiach. Te, które montuje się w windzie pasażerskiej, mają drzwi ściśle współpracujące z czujnikami, natomiast te montowane w windzie towarowej obsługiwane są w pełni ręcznie.

A jakie są cechy wspólne?

Pomimo sporej ilości różnic pomiędzy wymienionymi dwoma rodzajami wind, z całą pewnością znaleźć można także wspólne płaszczyzny. Pierwszą z nich stanowi fakt, że oba typy wyposażone są w wiele mechanizmów elektrycznych oraz hydraulicznych. Jak wiele przedmiotów windy muszą także spełniać określone, narzucone z góry dyrektywy. Są to odpowiednio dyrektywa maszynowa 2006/42/EC oraz unijna 2006/42/EC. Ostatnią cechą wspólną, o jakiej warto wspomnieć, jest obowiązek przechodzenia regularnych i dość restrykcyjnych kontroli, które mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo podczas korzystania z wind.

Możesz również polubić…